Johann Wolfgang Braunbock

Kostel sv. Jana Křtitele v Úterý
Původní kostel byl zničen při velkém požáru města v roce 1694, roku 1698 nahrazen novostavbou.