Jindřich Michael Hýzrle z Chodů

Kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe v Sušici
Kapucínský kostel sv. Felixe vysvětil krátce po 30leté válce pražský arcibiskup Arnošt z Harrachu. Klášter přeživší díky pastorační činnosti i josefínské reformy byl definitivně uzavřen v roce 1950.