Jan Markvart Příchovský z Příchovic

Zaniklá tvrz Skočice
Středověkou tvrz ve Skočicích připomínají dnes zbytky valu a příkopy na východním okraji vesnice.