Jan Hoffman

Děkanství v Rokycanech (čp. 52)
Původní fara ze 16. století.