Horové z Ocelovic

Čachrov
Nejstarší zprávy o Čachrově pocházejí ze 14. století, vedle pozůstatků šlechtického sídla vystavěného Kanickými z Čachrova se zde nachází vůbec nejstarší šumavská vodní elektrárna.  

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.