hornická kolonie

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.