Horní Hradiště

Hradiště u Plas
Hradiště bylo obýváno v období eneolitu (chamská kultura) a patrně i v pozdní době bronzové.