hejtman

Zámek Čeminy (čp. 6)
Jednopoatrová budova zámku s průčelím s trojúhelníkovitým štítem a balkonem.