František Klimeš

Kostel sv. Jakuba Většího v Kolinci
Původně románský kostel vystavěný kolem roku 1200, který výrazně pozměnila barokní přestavba v polovině 18. století, ukrývá raně gotický presbytář a pozdně gotickou sochu Madony.