Evžen Černín

Zíchov
Zíchov dnes spadá pod Koloveč, v obci zbytky středověké tvrze v někdejším panském hospodářském dvoře.