Eliška ze Šonvaldu

Zřícenina hradu Falkenštejn u Poloučan
Zřícenina hradu Falkenštejna, který patrně zanikl v počáteční fázi husitských válek, se nachází na ostrožně nad Úterským potokem.