elektromotor Škoda

Jílkův mlýn v Chrástu (čp. 114)
Počátkem 19. století si na březích řeky Klabavy vystavěl mlynář Jílek moderní válcový mlýn. Později se objekt rozrostl v celý komplex hospodářských budov s reprezentativní vilou a elektrárnou.