demolice

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Kostel sv. Petra a Pavla u Hlinců
Pozoruhodný kostelík sv. Petra a Pavla, připomínaný k roku 1350 jako farní.