Chodovský potok

Historické jádro vsi Zadní Chodov
Historická zástavba vesnice Zadní Chodov, sídla vrcholně středověkého založení, je koncentrována kolem rozlehlé lichoběžníkové návsi, obec se pyšní souborem barokní, klasicistní i mladší lidové architektury.

Zadní Chodov
Zadní Chodov patřil ve středověku k privilegovaným chodským vsím, jejichž obyvatelé byli podřízeni přímo panovníkovi a výměnou za četné výsady a svobody měli konat strážní službu v pohraničních lesích.