celní stanice

Hartmanice
Hartmanice vznikly jako osada rýžovníků zlata a zároveň jako důležitá celní stanice na stezce do Bavor.