byt rabína

Synagoga v Dolní Bělé
Ve 30. letech 20. století přestala být synagoga používána k bohoslužebným účelům, byla opuštěna a po druhé světové válce přestavěna na dodnes obývaný obytný dům.