Brložec

Bezvěrov
Rozlehlá ves s pozůstatky sklářských provozů a zaniklou tvrzí.

Hraniční kameny u Bezvěrova
Soubor hraničních kamenů vyznačující hranici mezi panstvím Toužim a Brložec.