Březí u Meclova

Meclov
Vesnice s kostelem Archanděla Michaela. Poblíž rovinné sídliště doby bronzové (Březí).