Bělá

Hradiště u Podmokel
Terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století.

Třemošná
Původně středověká obec, nyní rychle se vyvíjející průmyslové město.