bastiony

Městské lázně v Plzni (čp. 2386)
Na místě bývalého barokního bastionu vystavěl mlynář Říha u svého mlýna v polovině 19. století městské lázně.

Zámek Kaceřov (čp. 1)
Torzovitě dochované zbytky rustikální sgrafitové výzdoby a starší fragmenty figurálního sgrafita.