Antonio de Salla

Radnice v Klatovech (čp. 62)
Původní sídlo městské správy z poloviny 16. století v neorenesančním duchu přetvořil na počátku 20. století architekt Josef Fanta.

Zvonice Bílá a Černá věž v Klatovech
Černá věž, nepřehlédnutelná dominanta klatovského náměstí, i poněkud zapomenutá Bílá věž u kostela Narození Panny Marie měly být nejen okázalou prezentací městského bohatství, nýbrž především odměřovat čas.