altán

Březina
O tom, že Březina byla osídlena v různých historických etapách svědčí existence zdejšího hradiště, hradu a zámku s rozsáhlým parkem.

Historické jádro města Rokycan
Historický střed města se zbytky městského opevnění.

Hrad Březina
Zbytky hradu, resp. věž o rozměrech 12 x 9 m, byly roku 1810 za Kašpara ze Šternberka přebudovány na altán – romantický pavilon, který byl nově pojmenován jako Salon (někdy uváděno i Salón).

Zámek Březina (čp. 34)
V letech 1790–1808 nechal Jáchym ze Šternberka (1755–1808) postavit empírový zámek.

Zámek Lužany (čp. 1)
Dominantou obce Lužany je zámecký areál, který je neodmyslitelně spjat se jménem architekta, podnikatele a velkého mecenáše Josefa Hlávky.