Zámek Svojšín (čp. 1)

Svojšín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: románský sloh, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Barokní zámek z počátku 18. století, stojící pravděpodobně v místech staré románské tvrze pánů ze Svojšína.

http://www.zameksvojsin.cz/

Historie

Svojšínský zámek zabírá nejvýše položenou část obecní návsi. Na jeho místě původně stávala středověká tvrz z 12. století, která patřila mocnému rodu ze Svojšína. Vznik šlechtického sídla souvisel se založením románského chrámu svatého Petra a Pavla. S mohutnou a pevnou kostelní věží, která mohla v době ohrožení plnit obrannou funkci, byly obytné budovy panského dvorce propojeny dřevěnou chodbou. Ve 13. století význam Svojšína v souvislosti s výstavbou nových hradů Volfštejna a Třeble poklesl. O podobě a architektonickém vývoji románské tvrze, která patrně bezezbytku zanikla, nemáme prakticky žádné informace. Mnohem více toho víme o jejím barokním nástupci, který byl z rozkazu Judity Příchovské vybudován roku 1723. Ve druhé polovině 18. století podstoupil zámek dílčí úpravy, které se dotkly především vzhledu fasád. Roku 1945 převzal bývalé šlechtické sídlo stát, krátce nato začalo plnit úlohu rekreačního zařízení. Roku 1965 byla v objektu umístěna mateřská škola se závodní jídelnou. Zanedbaná stavba prochází od roku 2005 rozsáhlou rekonstrukcí, díky níž mohla být nedávno zpřístupněna veřejnosti.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)Zámek Svojšín (čp. 1)