Kostel sv. Jiří v Černošíně

Černošín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Barokní chrám svatého Jiří z poloviny 18. století dosahuje architektonické působivosti a zdání dynamiky a pohybu důmyslným zkosením hran lodi a plastickým členěním fasád.

Historie

Ústřednímu černošínskému náměstí 1. máje vévodí majestátní barokní kostel svatého Jiří, který byl vybudován mezi lety 1711 a 1732. Jeho stavbu sponzoroval hrabě Prosper ze Sinzendorfu. Předchůdcem současného sakrálního objektu byl starší, dnes zaniklý svatostánek, jenž se v písemných pramenech poprvé objevil roku 1374. Před polovinou 18. století vznikl monumentální chrám s obdélnou lodí, která díky zkoseným hranám a plastickému členění fasád mohutnými pilastry působí velmi dynamickým dojmem. K západnímu průčelí lodi přiléhá zúžená kruchta, na kterou navazuje hranolová věž zakončená cibulovitou bání a lucernou. Z východní strany uzavírá svatyni pětiboké kněžiště, k němuž se od jihu přimyká obdélníková sakristie. Do kostela se vstupuje portálem, umístěným v průčelí věže, který je po stranách zdoben volutovými pilastry nesoucími kamennou římsu. Obdélná okna jsou ukončena půlkruhovými záklenky. Nad chrámovou lodí, oddělenou od presbyteria vítězným obloukem, se stejně jako nad kněžištěm prostírá valená klenba s lunetami, předsíň v podvěží a sakristie jsou opatřeny křížovou klenbou.

Barokní a zčásti rokokový mobiliář pochází z 18. století. Rámovému hlavnímu oltáři vévodí obraz svatého Jiří, dvěma postranním oltářům, raně barokním dílům portálové konstrukce s nástavci ozdobenými rozvilinovými ornamenty, dominují malby zachycující svatého Martina a Svatou rodinu. Klenby jsou okrášleny několika freskami, na stropě presbytáře lze spatřit motiv Božího oka, postavy čtyř církevních Otců a scénu umučení svaté Kateřiny, nad kruchtou je ztvárněn boj svatého Jiří s drakem. Autorem nástěnných maleb, jež byly roku 1863 restaurovány, je Václav Schmidt.

Kostel svatého Jiří je v současné době pravidelně využíván pro liturgické účely a s přispěním obce i místních věřících probíhá jeho postupná oprava.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.