Městské domy v Radnicích (čp. 2, 232, 233)

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: renesance, baroko, rokoko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Měšťanské domy na náměstí.

Historie

Městský dům čp. 2
Nachází se na náměstí Kašpara Šternberka. Jde o nárožní, zděný, omítaný, jednopatrový dům. Průčelí o pěti okenních osách člení zdvojené pilastry. V ose bosovaný, půlkruhem uzavřený portál, vlevo zazděný portál, na jehož klenáku je nečitelný letopočet. Okna pravoúhlá v kamenných rámech, v 1. patře profilované římsy. Střecha je mansardová s vikýřem. Boční fasáda hladká o 6 okenních osách. Místnosti v přízemí jsou vesměs klenuté. V objektu se nachází Muzeum Josefa Hyláka a informační centrum města.

Městský dům čp. 232
Nachází se na náměstí Kašpara Šternberka. Pochází z první poloviny 19. století. Řadový patrový dům pod polovalbovou střechou s eternitovou krytinou, obrácený štítovým průčelím do náměstí. V přízemí 2 okenní osy, okna obdélná, vlevo obdélný vstup do krámce vpravo vjezd do dvora se stlačeným obloukem pod křídlem štítu pokračujícím rovným nástavcem. V patře 4 obdélná okna, rámovaná jako v přízemí plochými šambránami, ve vrcholu štítu dvě čtvercová okénka do podkroví. Sklep má valenou klenbu, přízemí a patra plochá. Objekt v soukromém majetku, v přízemí je oblíbená hospoda zvaná Trucovna a obchod.

Městský dům čp. 232
Nachází se na náměstí Kašpara Šternberka. Pochází z první poloviny 19. století. Sousedí s domem čp. 233. Jedná se o přízemní dům s podkrovím, do ulice je obrácen štítem s polovalbou. Dům je v soukromém majetku.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.