Venkovské usedlosti v Medovém Újezdu (čp. 4, 9, 15, eč. 12)

Medový Újezd - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor roubených stavení z 1. poloviny 19. století.

Historie

Venkovská usedlost čp. 4 se nachází na návsi za kapličkou, pochází z první poloviny 19. století. Chalupa je součástí usedlosti obestavěné ze tří stran, původně uzavřené křídlem výměnku, které bylo spojeno s obytným stavením vraty a vrátky. Dnes je na místě výminku novostavba patrového rodinného domu. Také chlév navazující ve dvoře na roubené obytné stavení byl výrazně modernizován. Cenné je především přízemní roubené stavení na podezdívce. Vnitřní dispozice je trojdílná, zaroubená menší světnice je po boku jizby. Ve štítovém průčelí je sdružené okno a boční okno, v nádvorním průčelí sdružené okno, vchod a další okno. Okenní rámy jsou profilované. Štít je šalován ze svislých prken. Střechy nad obytným stavením i nad vraty jsou sedlové, kryté taškami. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 9 se nachází na návsi, pochází z počátku 19. století. Jedná se o přízemní roubené stavení na zděné podezdívce. Vnitřní dispozice je dvoudílná s malou světničkou po boku průčelí. Ve štítovém průčelí je jedno sdružené okno a okno světničky po boku jizby. Lichoběžníkový, svisle šalovaný prkenný štít je předsazen. Původně obsahoval jedno okénko, v současnosti dvě. Boční průčelí je členěno do dvou okenních os, vchodu a jedné okenní osy. Podél bočního průčelí a nově i podél štítové strany kryté zápraží, bedněné na způsob pavlače, s vyřezávanými sloupky. Střecha je sedlová s polovalbičkami, krytá eternitem. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 15 se nachází na návsi a je její dominantou. Jedná se o patrový dům s částečně zděným přízemím a roubeným, bíle spárovaným patrem. Stavení má mansardovou střechu s polovalbou, krytou eternitem. V přízemí se nachází dva chlévy a komora. V patře je dřevěná pavlač kolem podélné a štítové strany. Štítové průčelí je šalováno, lichoběžníkové štíty jsou svisle šalovány prkny. V patře se nachází dvě jizby se střední síní. Hlavní průčelí má dvě okenní osy, okna jsou dvojitá dřevěná, šestitabulková. Ve štítě je jedno okno. Naproti schodišti do patra se nachází dřevěný přístavek. Na pravé straně domu je roubený chlév. Objekt je v soukromém majetku.


Venkovská usedlost E 12 je původně domkářská chalupa nacházející se ve východní části obce. Pochází z počátku 19. století. Jedná se o přízemní roubenou chalupu v kožichu s chlévy pod jednou střechou. Světnička je zaroubená. Střecha je sedlová s polovalbou, krytá lepenkou. Ve štítovém průčelí jsou dvě okenní osy, v hlavním podélném průčelí vchod a dvě okna, vlevo bývalé chlévy s vlastním vstupem a jedním typovým dvoukřídlým oknem. Okna obytné části v dřevěných šambránách mají původní rámy a římsičku. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Medovém Újezdu (čp. 4, 9, 15, eč. 12)Venkovské usedlosti v Medovém Újezdu (čp. 4, 9, 15, eč. 12)Venkovské usedlosti v Medovém Újezdu (čp. 4, 9, 15, eč. 12)Venkovské usedlosti v Medovém Újezdu (čp. 4, 9, 15, eč. 12)