Sochy sv. Jana Nepomuckého a Ecce Homo v Liblíně

Liblín - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V parku je umístěna řada převážně barokních soch. Park je řazen mezi nejcennější parky v Plzeňském kraji.

Historie

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna na návsi u kostela, datována je rokem 1753. Na odstupňovaném nahoře volutami rozšířeném podstavci s římsou je umístěna socha světce na oblacích mezi dvěma andílky u nohou. Světec je oděn do dlouhé kleriky, rochety a mozzety. V obou rukou přidržuje k levému ramenu dopředu obrácený kříž s korpusem. Tvář je orámována hustými kadeřemi vousu, na hlavě biret. Hlava světce, pootočena doprava, shlíží k andílku sedícímu u jeho nohou, který klade prst na ústa v gestu mlčení. Na protější straně podstavce sedí obdobně řešená postavička anděla. V zadní části nohou je ještě jedna hlavička andílka.

Sloup se sochou Ecce homo stojí při silnici z Radnic k Liblínu u dvora Zavadilka. Pískovcová socha. Na desce sokl zdobený reliéfním znakem a letopočtem 1722. Na soklu se nachází dřík s hlavicí a na ní je postava Krista. Na hlavici stojí postava zbičovaného Krista, oděného v plášť, ruce má svázané při levém boku, hlava je pootočena doprava.

Sousoší Tří Grácií mramorová volná kopie Tří Grácií od Antonia Canovy na kamenném hranolovém podstavci. Pochází z 19. století.

Pískovcové sousoší Kalvárie je vyhotoveno v nadživotní velikosti. Středem kompozice je kříž s tělem Krista. U paty kříže se nachází dva okřídlení andělíčci, rovněž tak okřídlené jsou andílčí hlavičky nad a pod břevnem a po boku Krista. Vlevo od kříže se nachází socha sv. Jana v obvyklém ikonografickém schématu, vpravo je socha P. Marie. Obě plastiky jsou protějškové, jejich hlavy jsou pootočeny ke kříži. Sousoší bylo původně umístěno východně od Liblína na druhém břehu Berounky, následně bylo umístěno v zámeckém parku.

Sochu sv. Markéty tvoří hranolový odstupňovaný sokl, na kterém je vztyčen kvádr se zrcadlem a bohatě zdobeným rámováním s nápisem uvnitř. Na zadní straně soklu je v rámu do kamene vytesána modlitba ke sv. Markétě. Na soklu je též nápis: "Znovu zřízena ze sbírky zbožných osadníků roku 1908." Po stranách soklu jsou dva vlnovitě zdobené články podpírající mohutnou profilovanou desku zakončující spodní část. Deska nese hranolový, odstupňovaný soklík se sochou světice ve volném rouchu, bohatě řaseném, s pravou rukou u těla přidržující větévku, levá tiskne k hrudi křížek. Vlasy má rozpuštěné.

Socha biskupa
Pískovcová socha, vysoká cca 120 cm, pocházející z první 18. století. Stojící postava světce odděného v kleriku, rochetu a pluviálu, na hlavě mitra. Pravou rukou přidržuje k boku zavřenou knihu, na níž je model kostela. V levé zdvižené ruce  původně zřejmě držel berlu. Dobře promodelovaná tvář je rámována hustým vousem. Socha byla zcizena v roce 2001.

Pískovcová socha sv. Josefa je vysoká cca 120 cm a pochází z 18. století. Stojící postava má volně splývavé roucho, levá noha je na přitesaném trámu. Oběma rukama přidržuje nahou postavičku Ježíška, který stojí na levé světcově noze a objímá jej kolem krku. Hlava světce je obrácena k nebesům. Socha byla zcizena v roce 2001.

Zlidovělá plastika sv. Jana Evangelisty pochází z počátku 19. století. Socha byla zcizena v roce 2001.

Pískovcová plastika Sfingy je vztyčena na podstavci tumbového typu. Na hrudi má ryté imitace hieroglyfů.

Fotografie

Sochy sv. Jana Nepomuckého a Ecce Homo v LiblíněSochy sv. Jana Nepomuckého a Ecce Homo v Liblíně