Kaplička v Trojanech

Trojany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zděná čtyřboká kaple z 19. stolet.

Historie

Ves Trojany založil v roce 1696 plaský opat Ondřej Trojer na pozemcích zaniklých středověkých vsí Doubravice a Šebíkov. Na počátku 18. století bychom zde našli šest usedlostí, v roce 1780 měla vesnice již 17 chalup. Na návsi při silnici stojí zděná čtyřboká kaple z 19. století krytá stanovou střechou a završená zvoničkou. Nad vstupem je hluboká nika pro umístění sošky. Nedaleko se nachází pamětní kříž.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Kaplička v Trojanech