Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)

Manětín - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Řada historicky a památkově cenných barokních měšťanských domů z doby po požáru města v roce 1712.

Historie

V Manětíně se dochovala řada historicky a památkově cenných barokních měšťanských domů z doby po požáru města v roce 1712. Dodnes si uchovávají vysokou vypovídací hodnotu a svými klasicistními a novobarokními fasádami pomáhají dotvářet jedinečný architektonický a urbanistický obraz lokality. Většina z hodnotných domů je situována na severní straně náměstí, mezi nimi zejména památkově chráněné domy čp. 92 (s portálem a výklenkem se soškou sv. Jana Nepomuckého, postavený kolem roku 1730), čp. 95 (tzv. Panský dům s portálem s aliančním erbem Černínů a Lažanských) nebo čp. 97, situované v západní části severní strany náměstí. Dům čp. 88 s působivou pseudorenesanční fasádou stojící vedle současné radnice obsahuje ve své hmotě dvě původně samostatné budovy spojené novorenesanční přestavbou ve druhé polovině 19. století. Ve východní polovině severní strany náměstí to jsou především přízemní dům čp. 101 nebo patrový čp. 106, oba s půlkruhově zaklenutými vstupy, vystavěné ve druhé polovině 18. až první polovině 19. století. Na jižní straně silnice vycházející z náměstí východním směrem stojí za pozornost obchodní dům čp. 159 s kamenným portálem a dvojicí reliéfních znaků majitelů panství. Portál z roku 1714 je jedinou připomínkou barokního domu stojícího dříve na místě dnešního obchodního centra. Barokně-klasicistního původu je nárožní dům čp. 165 situovaný na východní straně náměstí v dominantní poloze proti zámku.

Fotografie

Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)