Smírčí kříž u Hunčic

Hunčice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Na jihovýchodním konci vsi, u rybníka, stojí pravděpodobně středověký pískovcový monolitický smírčí kříž. Je již značně otlučený, jedno rameno téměř chybí.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Smírčí kříž u Hunčic