Synagoga v Dolní Bělé

Dolní Bělá - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Ve 30. letech 20. století přestala být synagoga používána k bohoslužebným účelům, byla opuštěna a po druhé světové válce přestavěna na dodnes obývaný obytný dům.

Historie

V Dolní Bělé je židovské osídlení doloženo od druhé poloviny 17. století, židovská náboženská obec s vlastní modlitebnou zde existovala od počátku 18. století do roku 1921 (připojena k židovské obci v Kozolupech). Nejpočetnější komunita zde žila právě začátkem 18. století (1724 celkem 15 rodin) a pak až koncem 19. století (76 Židů v roce 1880). Ulice s židovskými domy se nacházela v severovýchodní části městečka podél cesty do Lomničky. Většina z nich je dochována v přestavěné podobě. Nachází se zde také synagoga, postavená v 60. letech 19. století v novorománském slohu na místě starší dřevěné synagogy. Ve 30. letech 20. století přestala být používána k bohoslužebným účelům, poté byla opuštěna a po druhé světové válce přestavěna na dodnes obývaný obytný dům. Byt rabína se nacházel v sousedním domě čp. 85.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.