Lautensackovský dům v Plzni-Východním předměstí

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Spojením původně barokních domů, jejichž autorem byl Jakub Auguston, vznikl v roce 1804 honosný měšťanský dům, který podle svého majitele dostal jméno Lautensackovský.

Historie

Na samé hranici Východního Předměstí se nacházela, dnes již zcela zaniklá, čtvrť Rychtářka, kterou připomíná pouze místní název „Na Rychtářce.“ V této části města vystavěl na počátku 18. století Jakub Auguston několik měšťanských domů, které posléze posloužily jako základ pro vskutku reprezentativní městské sídlo. V Truhlářské ulici dnes můžeme obdivovat krásnou klasicistní budovu, kterou počátkem 19. století vlastnil Gottfried Vilém Lautensack. Vlivný měšťan odkoupil několik domů na Rychtářce a vybudoval tu rozsáhlý areál doplněný zahradou s důmyslným zavlažovacím systémem napájeným z Mlýnské strouhy a rodinnou kapli. Navýsost honosné sídlo si brzy vysloužilo podle svého majitele jméno Lautensackovský dům.

Dnes se v objektu nachází malý pivovar Groll, nazvaný podle sládka Josefa Grolla, autora receptury tzv. plzeňského typu piva. Pivo se zde vaří podle tradiční receptury bez umělých přísad a konzervantů.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.