Fara v Dýšiné (čp. 1)

Dýšina - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V blízkosti kostela Nejsvětější Trojice vystavěl Jakub Auguston v roce 1727 barokní patrovou faru.

Historie

Výraznou dominantou Dýšiny je barokní areál farního kostela Nejsvětější Trojice a apoštolů sv. Šimona a Judy, který dostal svou současnou podobu počátkem 18. století. Tehdy se nejen původně gotický svatostánek proměnil v reprezentativní barokní objekt s dvouvěžovým průčelím, ale především byl obehnán zdí a doplněn patrovou barokní farou. Autorem této proměny byl proslulý plzeňský stavitel Jakub Auguston.

Budova fary je obdélná patrová stavba krytá stanovou střechou s obdélnými okny. Decentně řešenou fasádu zdobí lizény a lizénové rámy. Dveře jsou vsazeny do kamenného portálu. Pro barokní faru netradičním prvkem jsou z pravé strany připojené arkády nesoucí zasklenou lodžii. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Fara v Dýšiné (čp. 1)Fara v Dýšiné (čp. 1)