Socha Panny Marie v Žinkovech

Žinkovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

U kostela v Žinkovech stojí socha Panny Marie Immaculaty z roku 1786, pocházející z dílny Lazara Widemanna.

Historie

Jižně od kostela sv. Václava stojí v Žinkovech socha Panny Marie Immaculaty z roku 1786, jež pochází z dílny Lazara Widemanna, stejně jako ostatní sochy v kostelním areálu. Na stupních mezi čtyřmi polygonálními patníky s půlkruhovitým zakončením je podstavec na kruhovitém půdorysu se čtyřmi přiloženými plochými články. Spodek tvoří sokl, na něm je válcový útvar se soklovou římsou a nad ním komolý kužel s prohnutým pláštěm. Po povrchu obou těles probíhají architektonické články. V orámovaných plochách na dolním tělese jsou rokajové kartuše, na čelní straně je kartuše s korunou a znakem hrabat z Vrtby, na horním tělese jsou reliéfní třapce pod čabrakovými laloky. Podstavec vrcholí římsou podobnou kladí, v předním úseku vlnovitě zvednutou. Na ní na zeměkouli poloklečí Panna Maria v bohatě řaseném rouchu, levou nohou spočívá na půlměsíci a v rukou přidržuje malého Ježíška, který probodává hada v podobě okřídleného dráčka, obtáčejícího zeměkouli. Socha je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.