Zřícenina hradu Skála

Zálesí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Zříceninu hradu Skála najdeme mezi obcemi Radkovice a Zálesí u Přeštic. Objekt býval sídlem rodu Švihovských z Rýzmberka.

Historie

Zřícenina hradu Skála stojí na buližníkovém hřebeni mezi RadkovicemiZálesím u Přeštic. Jméno hradu se poprvé objevuje v roce 1318 v predikátu Viléma ze Skály, jenž pocházel z rodu Rýzmberků. Jeho synové byli odpůrci krále Václava IV. Z toho důvodu byl hrad několikrát obléhán královským vojskem. Jedno z obležení proběhlo roku 1413. Krátce poté přestali Švihovští z Rýzmberka Skálu používat jako svůj sídelní hrad. Posléze se jí zmocnil neznámý loupeživý rytíř. Proto hrad v roce 1441 oblehl Hynek Krušina ze Švamberka a Hanuš z Kolovrat. Objekt byl dobyt a vypálen. Švihovští jej poté nechali opravit. V roce 1548 jej prodali Heraltu Kavkovi z Říčan. Hrad posléze chátral. Jako pustý se v pramenech poprvé objevuje již k roku 1568. V 17. století byly jeho zbytky jako možné vojensky využitelné body případného protihabsburského odboje zbořeny.

Trojdílný hradní areál zaujímá výrazný skalní hřeben. Na jihozápadní a severozápadní straně leží nevelké předhradí, opevněné obloukovitě vedenou hradbou. Vstup byl umožněn věží obdélníkového půdorysu. Hrad byl neobvykle vybaven dvěma na sobě nezávislými jádry, řazenými za sebou na úzkém skalním hřebeni. Používá se pro ně označení horní hrad a dolní hrad. Nádvoří horního hradu na obou užších stranách vymezovaly dva paláce. V jihozápadním čele dolního hradu se na skalce tyčila čtyřhranná věž.

Hrad Skála je velmi zajímavou památkou. Hrady s více jádry jsou u nás vzácné, vyskytují se však v jiných evropských regionech, zvláště v Německu. Od roku 1958 je objekt chráněn jako kulturní památka.            

Fotografie

Zřícenina hradu SkálaZřícenina hradu SkálaZřícenina hradu SkálaZřícenina hradu Skála