Venkovské usedlosti ve Vrčeni (čp. 8, 47)

Vrčeň - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dokladem lidové architektury jsou ve Vrčeni venkovské usedlosti čp. 8 a 47.

Historie

V prostoru vrčeňské návsi se zachovalo několik hodnotných selských stavení, která pocházejí většinou z 19. století. Vyniká zvláště roubená chalupa čp. 8, zajímavý je i objekt čp. 47. Přízemní roubená chalupa v kožichu čp. 8 je postavena na půdorysu písmena L. Je opatřena valbovou střechou. Pod ní je prkenné zvýšení. Objekt podle tradice pochází z roku 1786.

Klasicistní přízemní obytné stavení čp. 47 je obráceno do návsi třemi osami. Je členěno pásováním. Ve štítu s polovalbou je mezi dvojicí oken nika. Na boční straně střecha přesahuje. Vzadu ve dvoře stojí roubená stodola. Objekt vznikl v době po polovině 19. století.

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Vrčeni (čp. 8, 47)Venkovské usedlosti ve Vrčeni (čp. 8, 47)