Zaniklá tvrz Skočice

Skočice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Středověkou tvrz ve Skočicích připomínají dnes zbytky valu a příkopy na východním okraji vesnice.

Historie

Středověkou tvrz ve Skočicích připomíná výrazné tvrziště se zbytky valu a příkopy na návrší na východním okraji vesnice. Její prvotní podoba spadá pravděpodobně do doby Jaroslava Drslavice, jenž je uváděn jako majitel Skočic roku 1320. O její původní podobě máme dobrý přehled díky dochovaným popisům, plánům a také z unikátního vyobrazení z roku 1793. Tehdy ještě stála uprostřed dosud dochovaných kruhových valů vysoká věž. Další zástavba se rozkládala západním směrem a byla ohrazena hradbou. Pod věží býval velký ovčín.

S tvrzí se pojí jméno známého šlechtice, diplomata, válečníka, cestovatele a spisovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564–1621). Ten se v roce 1598 vydal se švagrem Heřmanem Černínem z Chudenic na dlouhou zahraniční cestu. Roku 1599 se vrátil do Čech a pobyl na tvrzi ve Skočicích, jejímž majitelem byl tehdy Jan Markvart Příchovský z Příchovic. Zde se také setkal se svým bratrem, který jej údajně zprvu nemohl poznat, jelikož byl zesláblý a oblečený do poutnického roucha.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.