Kaple sv. Anny v Roupově

Roupov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Proti přístupové cestě k roupovskému hradu stojí barokní kaple sv. Anny z roku 1696.

Historie

Barokní kaple sv. Anny stojí proti přístupové cestě na hrad Roupov. K obdélníkové lodi přiléhají nižší kaple s rohy okosenými obloučkem. Štít je opatřen volutovými křídly. V průčelní stěně jsou niky. Uvnitř je ústřední prostor čtvercový, k němu v podélné ose přiléhají obdélné prostory, vstupní část s kruchtou a kněžištěm, všechny klenuté plochými křížovými klenbami. Kruchta má plochý podhled. Segmentově ukončeným vstupem se z kněžiště vchází vlevo do sakristie s vlastními dveřmi, okénkem a trámovým stropem.

Kaple byla vybudována na náklady hraběte Františka Hartmanna z Klenové roku 1696 na místě staré hradní kaple. Je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Kaple sv. Anny v Roupově