Zřícenina hradu Strašná skála

Přešín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Zřícenina středověkého hradu Strašná skála se nalézá poblíž vesnic Přešín a Čížkov.

Historie

Pozůstatky středověkého hradu nazývaného Strašná skála se nacházejí poblíž vesnic Přešín a Čížkov. Pro lokalitu se používá místní název Na Hrádcích, Strašná skála nebo Strážná skála. Objekt byl pravděpodobně založen po polovině 13. století některým členem rodu Buziců. První zmínky o tomto místě jsou ve spojení s Budislavem z Čížkova okolo roku 1310. Archeologické nálezy jsou datovány do 2. poloviny 13. a do 1. čtvrtiny 14. století. Hrádek mohl být opuštěn již v době, kdy území získalo pražské arcibiskupství, tedy po polovině 14. století.

Rozměry se nejednalo o velký hrad. Na severu jej od zbytku plošiny odděloval příkop, který zároveň vymezoval nádvoří. Přístupová cesta vedla od severozápadu po mostě. Brána byla obklopena dvojicí věží. Malý skalnatý hřeben je od okolního terénu oddělen dodnes výrazným příkopem. Na horní úzké skále jsou stopy dvou budov oddělených příkopem. Hrad byl pravděpodobně z větší části dřevěný. Dochované pozůstatky jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Zřícenina hradu Strašná skálaZřícenina hradu Strašná skála