Městské domy v Kasejovicích (čp. 28, 30, 36)

Kasejovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: gotika, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V Kasejovicích najdeme více starých domů, které jsou dokladem velké přestavby způsobené opakovanými požáry. Mezi nimi vynikají objekty čp. 28, 30 a 36. 

Historie

Centrum Kasejovic s procházející komunikací lemuje několik desítek většinou přízemních domů, vesměs štítově orientovaných. Ty jsou dokladem velké klasicistní přestavby města v důsledku opakovaných požárů. Výzdoba dochovaných historizujících fasád využívá lesénových řádů, okenních paspart a pilastrů. K nejzachovalejším patří domy čp. 28, 30 a 36.  

Dům čp. 28 patří ke starší zástavbě. Je dochováno jeho původní jádro. Na pozdně gotické stáří upomíná vjezdová brána s žulovým okoseným ostěním. Měšťanský dům čp. 30 stojí nedaleko náměstí po levé straně silnice směřující na Písek. V jeho blízkosti najdeme i dům čp. 36. Všechny tři objekty jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.