Mohylové pohřebiště u Hradce

Hradec - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Mohylové pohřebiště se nachází blízko obce Hradec. Zahrnuje skupinu asi čtyřiceti či padesáti mohyl.

Historie

V Borovém lese, asi 1 km jižně od obce Hradec se na pravém břehu řeky Radbuzy nachází skupina asi čtyřiceti či padesáti pravěkých mohyl. Umístěny jsou na téměř rovné terase s mírným sklonem k západu. Asi deset mohyl je východně od cesty, zbylé mezi cestou a hranou terasy západně od cesty. Jasně patrných je zhruba dvacet mohyl. Asi třetina je porušena staršími výkopy. Pohřebiště nebylo dosud prozkoumáno, nelze proto určit jeho časovou a kulturní příslušnost.  

Fotografie

Mohylové pohřebiště u Hradce