Kostel Narození Panny Marie u Zborov

Zborovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - poutní areál
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Známý poutní kostel v Nicově vyniká zajímavým architektonickým i stavebním řešením. Dle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera jej nechal na místě starší kaple postavit hrabě Martinic.

Historie

Malá obec Nicov nacházející se přibližně 2 km východně od Plánice se pyšní vskutku významnou sakrální památkou Klatovska, a tou je barokní poutní kostel Narození Panny Marie, který tu v letech 1717 až 1726 nechal zbudovat tehdejší majitel nepomuckého panství hrabě Martinic. Plány k výstavbě kostela vytvořil Kilián Ignác Dienzenhofer, který vedle estetiky výsledné podoby kostela musel řešit ještě problém s výstavbou poměrně velkorysého objektu na podmáčené půdě. V místě, které bylo pro nový svatostánek vybráno, totiž vyvěral léčivý pramen, jemuž byly připisovány zázračné schopnosti, proto bylo nezbytné se s nevhodným terénem vypořádat. Dienzenhofer tuto skutečnost vyřešil vsazením dubových pilotů do měkkého podloží.

Kostel, jenž se dodnes zachoval v téměř identické podobě, má půdorys řeckého kříže, jeho průčelí doplňují dvě mohutné věže, vchodem je obrácen k Římu, tedy vstříc přicházejícím poutníkům. Ačkoli byl v roce 1780 poškozen požárem, je exteriér původně barokní. Za povšimnutí stojí především nezvyklé sklenutí kostela tzv. českou plackou.

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie u ZborovKostel Narození Panny Marie u ZborovKostel Narození Panny Marie u Zborov