Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Hřbitovní kostel sv. Mikuláše u Kašperských Hor je jednou z nejlépe dochovaných raně gotických sakrálních památek Šumavy.

Historie

Stavbu kostela sv. Mikuláše podnítili již v první polovině 14. století horníci zdejších zlatých dolů. Vrcholně gotická trojlodní bazilika s pětiboce zakončeným presbytářem se nachází přibližně 1 km od Kašperských Hor a zřejmě již od svého vzniku sloužila jako hřbitovní kostel. Ačkoli byl sv. Mikuláš několikrát během 17. a 18. století stavebně upraven, dochoval se téměř v původní gotické podobě. Z doby fundace pochází nejen zadní portál, klenby, triumfální oblouk, hrotitá okna bez kružeb či štěrbinová okna s trojlístky, nýbrž také barevné fresky v interiéru. V exteriéru vyniká mohutná hranolová věž při severní straně a kostnice doplňující areál kostela od jihu. V západním průčelí je umístěn hrotitý portál s bohatě profilovaným ostěním.

Uvnitř kostela je vedle fresek do 14. století datován také jeden z náhrobníků. V hlavní lodi zaujme především malovaný dřevěný strop a kruchta, autorem této vnitřní výmalby byl v roce 1700 purkmistr Kašperských Hor Viktorin Augustin Goff.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše v Kašperských HoráchKostel sv. Mikuláše v Kašperských HoráchKostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách