Kaplička ve Stráži

Stráž - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Polygonální barokní kaple.

Historie

Polygonální barokní kaple ve středu obce má nad vstupem ve štítku dataci 1778. Dle obecní kroniky byl zakladatelem stavby Josef Cisler. Kaple je zastřešena plechovou jehlancovou střechou se zvoničkou a cibulovou bání. Interiér je dnes zařízen podle vkusu 1. poloviny 20. století. Původně byla stavba zasvěcena sv. Vavřinci, po získání obrazu P. Marie pak této světici. Poblíž je památkově chráněný kříž s letopočtem 1888 a nápisem: „Já jsem pravá cesta a život.“

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kaplička ve StrážiKaplička ve Stráži