Kostel sv. Kunhuty ve Staněticích

Stanětice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Jednolodní kostel z 1. poloviny 14. století.

Historie

Jednolodní kostel sv. Kunhuty ve Staněticích byl postaven v 1. polovině 14. století. V 2. polovině 18. století proběhla jeho barokní přestavba. Došlo ke zvýšení věže, ve které zůstaly zachovány dva gotické hrotité portály, a věž získala také barokní báň. Další gotický profilovaný portál najdeme dosud v jižní stěně lodi. V kostele se dochovaly různé další gotické stavební prvky, z nichž nejzajímavější jsou obličejové konzoly, na něž dosedá křížová žebrová klenba presbyteria. Také okna mají gotické kružby. Hlavní oltář kostela je dnes novogotický, boční kaple vznikly v 18. století. Sakristie je patrová, v patře se dochovalo gotické okénko. Kostel, o který bylo vždy dobře pečováno, byl opraven v 90. letech 20. století. 

Z kostela pochází gotická socha sv. Kunhuty, která původně stála na hlavním oltáři. Socha je majetkem plzeňského biskupství a byla zapůjčena do Národní galerie. Vznikla patrně v letech 1365 – 1370. Svým esovitým zvlněním těla a bohatou draperií šatu se blíží vrcholnému období gotických soch, tzv. krásnému slohu 80. let 14. století.

Fotografie

Kostel sv. Kunhuty ve StaněticíchKostel sv. Kunhuty ve Staněticích