Kostel sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel v Klenčí je doložen k roku 1481, původní gotický kostel byl ale zbořen. Značně poškozena byla i budova barokní fary, původní zůstala jenom brána.

Historie

Kostel v Klenčí je doložen k roku 1481. V původním kostele měl mít roku 1678 svatbu Jan Sladký Kozina s Dorotou Pelnářovou. Na starém hřbitově u kostela měla být také Kozinova žena pohřbena, stejně jako její děti. Dnešní jednolodní kostel sv. Martina s věží vznikl v letech 1731–45 za podpory Filipa Stadiona. Původní gotický kostel byl tehdy zbořen. Stavba byla upravována v 19. století. Na oltáři je obraz sv. Martina od Ferdinanda Velce z roku 1893. Stadionové zde mají rovněž hrobku. V kostele je pohřben i Wolf Maximilian Lamingen z Albenreuthu (1634 – 2.11. 1696), proslulý Lomikar. I v Klenčí převážil negativní obraz tohoto šlechtice a podnikatele, tak, jak ho vytvořil Alois Jirásek v „Psohlavcích“ i jak se o Lomikarovi vyprávělo v lidových pověstech. Místní k malé potěše faráře házeli do větracího okénka u hrobky kameny na Lomikarovu rakev. I spisovatel a farář Jindřich Šimon Baar vzpomínal, že jako malý chlapec hodil svůj kámen. Budova staré fary byla poškozena v roce 1945 a z původní fary zbyla jenom brána z roku 1745.

Fotografie

Kostel sv. Martina v Klenčí pod ČerchovemKostel sv. Martina v Klenčí pod ČerchovemKostel sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem