Kaple Panny Marie Bolestné v Kanicích

Kanice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Novorománská pohřební kaple.

Historie

Na východním okraji obce stojí pohřební novorománská kaple Panny Marie Bolestné z roku 1865. Lze se k ní dostat přes zámecký park. Kapli nechal postavit c. k. polní zbrojmistr Franz hrabě Gyulai z Maros Némethy a Nadaska na památku svých sester, které jsou zde pohřbeny. Jednalo se o hraběnky Alžbětu (1795–1798) a Amálii (1796–1825). Kaple je soukromá, jako majitel je zapsán příbuzný zakladatele, žijící ve Vídni. Majetkové poměry nejsou dodnes jasné, což brání opravám kaple.

Stěny kaple jsou zvenku obloženy tesanými kvádry a deskami. Najdeme zde pro novorománský styl typické obloučkové vlysy i další bohaté dekorativní prvky. Interiér kaple je vyzděný z cihel a omítnutý. Uvnitř jsou dva klasicistní náhrobky. Okolnosti výstavby jsou popsány na litinových deskách po stranách vstupu

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kaple Panny Marie Bolestné v KanicíchKaple Panny Marie Bolestné v Kanicích