Anton Weisshaar

Základní informace

Vedoucí Bismarckovy kanceláře a kancléřův osobní sekretář.

narozen: 1848
zemřel: 1913
obory působnosti: politik

Životopis

Významným rodákem ze vsi Podražnice byl Anton Weisshaar, který udělal kariéru na pruském královském dvoře. Stal se osobním sekretářem pruského „železného“ kancléře Otty von Bismarcka, který významně přispěl ke vzniku sjednoceného Německa roku 1871.  Anton Weisshaar  se narodil 26. 11. 1848 v myslivně v obci Podražnice. Byl synem revírníka na panství rodu Trauttmansdorffů. Studoval na německém piaristickém gymnáziu v Plzni, poté vystudoval práva v Praze. Kariéru začal jako úředník na panství v Horšovském Týně. Od 80. let 19. století byl úředníkem zemské správy v Berlíně. Stal se vedoucím Bismarckovy kanceláře a kancléřovým osobním sekretářem. Zemřel roku 1913 v Eppendorfu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.