Mikuláš Mířkovský ze Stropčic

Základní informace

Nejvýznamnější představitel rodu Mířkovských ze Stropčic proslul jako vysoký zemský úředník.

narozen: ?
zemřel: 15. rijna 1575
obory působnosti: vrchnost, šlechtic, úředník

Životopis

Nejvýznamnější osobností z rodu Mířkovský ze Stropčic byl Mikuláš. Ten působil od roku 1554 jako císařský rada a hejtman Menšího města Pražského, od roku 1565 hejtman Pražského hradu. Roku 1570 se stal purkrabím na Karlštejně. Předsedal také zemskému soudu. Zemřel roku 1575.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.