Aleš ze Žeberka

Základní informace

Aleš ze Žeberka byl v první půli 15. století důležitou postavou husitského hnutí v západních Čechách, zprvu radikální šlechtic patřil na sklonku husitských válek do tábora umírněných kališníků.

narozen: nezname
zemřel: (po) 1453
obory působnosti: politik, majitel panství, voják, šlechtic

Životopis

Šlechtic Aleš ze Žeberka patřil mezi významné postavy neklidné epochy husitských válek v prostoru západních Čech, byl také důležitou figurou politiky pohusitského období. V polovině dvacátých let 15. století se angažoval na straně táboritů a sirotků, postupem času však zaujímal stále umírněnější postoje, které vyvrcholily jeho účastí v bitvě u Lipan, do níž zasáhl v řadách panské jednoty. Roku 1433 byl uváděn jako držitel hradu a městečka Planá. Ve druhé polovině čtyřicátých let 15. věku se Aleš stal výrazným exponentem kališnické politiky na Tachovsku. V té době jej příbuzenská pouta spojila s Jiřím z Poděbrad, stal se totiž tchánem sestry pozdějšího krále Markéty z Kunštátu. Aleš stál u zrodu dynastie Plánských ze Žeberka. Jeho potomci, které na světě zanechal poté, co kolem roku 1453 zesnul, se nesmazatelně zapsali do dějin stavovské politiky druhé poloviny 15. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.